δυάς αε - Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχ/σεων Τροφίμων

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Πιστοποίηση ISO 22000

H εταιρεία "δυάς α.ε." είναι πιστοποιημένη βάσει του Διεθνούς Προτύπου EN ISO 22000 για την Διαχείριση της Ασφάλειας των Τροφίμων. 

δύναμη στις πωλήσεις  υπεροχή στις διανομές  αφοσίωση στην ποιότητα  ςιγουριά στις συνεργασίες