δυάς αε - Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχ/σεων Τροφίμων

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Ανθρώπινο δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό της "δυάς α.ε." αποτελεί γι’ αυτή ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο.
Οι άνθρωποί μας συνιστούν το πολυτιμότερο στοιχείο του ‘’κεφαλαίου’’ της εταιρίας μας, γι'αυτό και φροντίζουμε να επενδύουμε συνεχώς στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους.
Με την υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης στοχεύουμε, αφενός στην βελτιστοποίηση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και αφετέρου στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, ενδυναμώνοντας έτσι την ικανότητα τους να διαχειρίζονται με επιτυχία τις καταστάσεις που  αντιμετωπίζουν κατά την εργασία τους.

Παράλληλα δε, τους εξοπλίζουμε με όλα τα απαραίτητα μέσα που θα τους βοηθήσουν να γίνουν πιο αποδοτικοί και πιο αποτελεσματικοί στην εργασία τους. Πιστεύουμε στον άνθρωπο και στην ανταποδοτική έννοια της συνεργασίας. Για τον λόγο αυτό δημιουργήσαμε το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας που προάγει την δημιουργικότητα και αποπνέει αίσθημα σεβασμού στις ανθρώπινες σχέσεις.

Δείτε το οργανόγραμμα της εταιρίας μας:

  • organogramma
δύναμη στις πωλήσεις  υπεροχή στις διανομές  αφοσίωση στην ποιότητα  ςιγουριά στις συνεργασίες