δυάς αε - Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχ/σεων Τροφίμων

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Ιστορικό

Η αρχική ίδρυση της εταιρίας μας έγινε το 1977 με την νομική μορφή της ομόρρυθμης εταιρίας υπό τον διακριτικό τίτλο "δυάς".
Έως το 1991 η κύρια δραστηριότητά της ήταν η αποκλειστική αντιπροσώπευση μεγάλων ελληνικών εταιριών που τα προϊόντα τους ακόμη και σήμερα κατέχουν ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά. Γρήγορα, επέκτεινε τις εργασίες  της  δημιουργώντας εκτεταμένο δίκτυο διανομής σε όλη την Θεσσαλία.

Από το έτος 2001 η εταιρία λειτουργεί με την επωνυμία ‘’ Ζαχείλας Βασ.-Κατσούδας Ευαγγ. Ο.Ε ‘’ και επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στην παροχή υπηρεσιών Logistics, με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών των προμηθευτριών εταιριών που ήδη συνεργάζεται. Η συνεχής ανάπτυξη των δραστηριοτήτων,  δημιούργησε την ανάγκη για μεγαλύτερους αποθηκευτικούς χώρους. Το 2003  προχωρά στην αγορά οικοπέδου 12.500 τ.μ πλησίον του οδικού κόμβου Βελεστίνου της Ε.Ο Βόλου –Λάρισας στον Νομό Μαγνησίας , όπου και δημιουργούνται οι νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρίας  συνολικής στεγασμένης επιφάνειας 2.200 τ.μ.

Τον Αύγουστο του 2004  η εταιρία ολοκληρώνει τις εργασίες μετεγκατάστασής της ενώ παράλληλα προχωρά σε πλήρη λειτουργικό εκσυγχρονισμό   με την εγκατάσταση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων εμπορολογιστικής διαχείρισης (ERP) .

Συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία, το 2006 επενδύει στην κατασκευή δύο (2) ψυκτικών θαλάμων συνολικής χωρητικότητας 1200 κυβ. μέτρων (m 3),  εκ των οποίων 400κυβ. μέτρα για αποθήκευση σε  ψύξη και 800 κυβ. μέτρα σε κατάψυξη. To 2009 στα πλαίσια εκπόνησης ενός νέου επιχειρηματικού σχεδίου αλλάζει νομική μορφή και μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρία με την οποία   υφίσταται ως σήμερα, με την επωνυμία "δυάς α.ε.".

δύναμη στις πωλήσεις  υπεροχή στις διανομές  αφοσίωση στην ποιότητα  ςιγουριά στις συνεργασίες