δυάς αε - Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχ/σεων Τροφίμων

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Αρωματικά φυτά

 Η σειρά αρωματικών φυτών  ''γεννήματα φύσης'' περιλαμβάνει  προϊόντα τα όποια καλλιεργούνται ή συλλέγονται από τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές βουνών της Κεντρικής Ελλάδος (Όθρυς, Πήλιο, Κίσσαβος κλπ) όπου το κατάλληλο κλίμα, τα εδάφη και ο καθαρός "βουνίσιος"' αέρας είναι η εγγύηση για την παραγωγή προϊόντων με ασύγκριτα γευστικά και αρωματικά χαρακτηριστικά.

Κάθε προϊόν συλλέγεται με τα χέρια, κατεργάζεται με απόλυτα φυσικές διαδικασίες και συσκευάζεται επίσης με τα χέρια σε αεροστεγείς συσκευασίες ώστε να διατηρούνται αναλλοίωτα τα πολύτιμα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά.

origano

Αυθεντικό Ελληνικό Προϊόν.

Συλλέγεται και συσκευάζεται με τα χέρια.

Καθ. Βάρος :40 gr

thyme

Αυθεντικό Ελληνικό Προϊόν. 

Συλλέγεται και συσκευάζεται με τα χέρια.

Καθ. Βάρος : 40 gr

daphne

Αυθεντικό Ελληνικό Προϊόν. 

Συλλέγεται και συσκευάζεται με τα χέρια.

Καθ. Βάρος : 15 gr

rosemary

Αυθεντικό Ελληνικό Προϊόν. 

Συλλέγεται και συσκευάζεται με τα χέρια.

Καθ. Βάρος : 40 gr

oregano-gratetd

Αυθεντικό Ελληνικό Προϊόν.

Συλλέγεται και συσκευάζεται με τα χέρια.

Καθ. Βάρος : 40 gr