δυάς αε - Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχ/σεων Τροφίμων

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις της ‘’δυάς α.ε.’’ βρίσκονται στο 16ο χλμ της παλαιάς εθνικής οδού  Βόλου–Λάρισας παραπλεύρως του αυτοκινητόδρομου Αθήνας–Θεσσαλονίκης.
Η συνολική έκταση του οικοπέδου είναι 12.500 τ.μ και ο στεγασμένος χώρος των αποθηκών είναι 2.200 τ.μ. Στις εγκαταστάσεις  συμπεριλαμβάνονται και  4 ψυκτικοί θάλαμοι εκ των οποίων δύο (2) είναι χώροι ψύξης ,συνολικού  όγκου 400 κυβ. μέτρων και δυο (2) είναι χώροι κατάψυξης συνολικού όγκου 800 κυβ. μέτρων. Τα γραφεία είναι άρτια εξοπλισμένα και καταλαμβάνουν συνολική επιφάνεια 260 τ.μ.

Ο χώρος της αποθήκης διαθέτει μεταλλικά ράφια με 4 επίπεδα αποθήκευσης όπου μπορούν να φιλοξενηθούν 1.400 παλέτες. Όλος ο αποθηκευτικός χώρος είναι υπερυψωμένος , (1,10 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους) και διαθέτει 3 ράμπες φορτοεκφόρτωσης προϊόντων ξηρού φορτίου και 1 ράμπα φορτοεκφόρτωσης για ψυχόμενα προϊόντα .

Το σύνολο των υποδομών είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα συστήματα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας ενώ εποπτεύεται επί 24ώρου βάσεως  με υψηλής τεχνολογίας δίκτυο ηλεκτρονικής παρακολούθησης με κάμερες.  Επιπλέον λειτουργούν  αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί ειδοποίησης  εξασφαλίζοντας συνεχή έλεγχο της λειτουργίας  των εγκαταστάσεων.

Ο εξοπλισμός της αποθήκης μας περιλαμβάνει:

 • 1 Ηλεκτροκίνητο Κλαρκ ανυψωτικής δυνατότητας 1500kg στα 5,5 m με αναβάτη χειριστή.
 • 1 Ηλεκτροκίνητο Κλαρκ ανυψωτικής δυνατότητας 1200kg στα 4,4 μέτρα πεζού χειριστή.
 • 1 Ηλεκτροκίνητο Κλαρκ ανυψωτικής δυνατότητας 1000kg στα 3,5 μέτρα, πεζού χειριστή.
 • 7 Χειροκίνητα παλετοφόρα.
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015

 

δύναμη στις πωλήσεις  υπεροχή στις διανομές  αφοσίωση στην ποιότητα  ςιγουριά στις συνεργασίες