δυάς αε - Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχ/σεων Τροφίμων

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Τμήμα Logistics

H εταιρία μας από το 2001, παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Logistics (3PL) στην περιοχή της κεντρικής Ελλάδος.
Τα τμήμα λειτουργεί με πλήρες μηχανογραφημένο πληροφοριακό σύστημα ERP, εφαρμόζοντας παράλληλα , σύστημα διαχείρισης βάσει του διεθνούς προτύπου ISO 22000 , διασφαλίζοντας έτσι, άμεσες , ασφαλείς και εγγυημένες παραδόσεις  των εμπορευμάτων .

Ειδικότερα το τμήμα παρέχει τις εξής υπηρεσίες :

  • Ποσοτικό έλεγχο και καταγραφή των εμπορευμάτων κατά την παραλαβή.
  • Αποθήκευση εμπορευμάτων ανάλογα με τις απαιτούμενες συνθήκες διατήρησης τους.
  • Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας , όπου απαιτείται.
  • Λήψη παραγγελιών από πελάτες με περιοδεύοντες πωλητές της εταιρίας μας και αποστολή τους ηλεκτρονικά , μέσω διαδικτύου, στο κεντρικό σύστημα μηχανογράφησης της εταιρίας μας.
  • Επεξεργασία , προετοιμασία και συλλογή των ημερήσιων παραγγελιών.
  • Διανομή παραγγελιών με ιδιόκτητα φορτηγά ( εντός 2 εργάσιμων ημερών το αργότερο σε όλη  την κεντρική Ελλάδα).
  • Εγγυημένη διατήρηση της αλυσίδας ψύξης για τα ευπαθή προϊόντα (ψυχόμενα και κατεψυγμένα) σε όλα τα στάδια διαχείρισής τους (παραλαβή-αποθήκευση-διανομή).
  • Λήψη και διαχείριση επιστροφών.
  • Αποστολή μέσω διαδικτύου των παραστατικών παράδοσης των προϊόντων προς έκδοση αντίστοιχων παραστατικών από τους αποθέτες μας.
  • Ασφαλιστική κάλυψη όλων των παγίων εγκαταστάσεων μας αλλά και των εμπορευμάτων των αποθετών μας.
δύναμη στις πωλήσεις  υπεροχή στις διανομές  αφοσίωση στην ποιότητα  ςιγουριά στις συνεργασίες