δυάς αε - Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχ/σεων Τροφίμων

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Υπηρεσίες

Η εταιρεία "δυάς α.ε." προσφέρει σύγχρονες , ποιοτικές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην περιοχή της Κεντρικής Ελλάδος που αφορούν τους παρακάτω τομείς δραστηριοτήτων :

  1. Αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού.
  2. Υπηρεσίες ανάπτυξης πωλήσεων και διανομών σε super markets, καταστήματα ειδών διατροφής και καταστήματα μαζικής εστίασης (food service).
  3. Υπηρεσίες αποθήκευσης - εναπόθεσης και διανομής  προϊόντων για λογαριασμό τρίτων (3rd Party Logistics).
  4. Υπηρεσίες προώθησης και merchandising  καταναλωτικών αγαθών.
  5. Δημιουργία - ανάπτυξη και προώθηση εμπορικών σημάτων αυθεντικών ελληνικών προϊόντων , ανώτερης ποιότητας και διανομή αυτών  στην Ελληνική αγορά αλλά και σε αγορές του εξωτερικού. Ήδη διακινούνται προϊόντα (είδη διατροφής) με την επωνυμία "Γεννήματα Φύσης".
  6. Εισαγωγές και εξαγωγές  τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών.   
δύναμη στις πωλήσεις  υπεροχή στις διανομές  αφοσίωση στην ποιότητα  ςιγουριά στις συνεργασίες