δυάς αε - Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχ/σεων Τροφίμων

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Μέσα Μεταφοράς

Η "δυάς α.ε." διαθέτει και διαχειρίζεται  στόλο μεταφορικών μέσων με τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των αναγκών μεταφοράς –διανομής των εμπορευμάτων.
Ο στόλος αποτελείται από ένδέκα (11) φορτηγά , εκ των οποίων τα επτά (7) χρησιμοποιούνται για μεταφορά προϊόντων ξηρού φορτίου και τέσσερα (4) για μεταφορά προϊόντων υπό ψύξη και υπό κατάψυξη.

Όλα τα φορτηγά ψυγεία διαθέτουν αυτοδύναμα μηχανήματα ψύξης και φέρουν αυτόματα καταγραφικά για την  συνεχή παρακολούθηση της θερμοκρασίας κατά την μεταφορά των προϊόντων.
Επίσης η εταιρία μας για την εξυπηρέτηση των αναγκών μετακίνησης των πωλητών της διαθέτει έξι (6) οχήματα ΙΧ.

δύναμη στις πωλήσεις  υπεροχή στις διανομές  αφοσίωση στην ποιότητα  ςιγουριά στις συνεργασίες