δυάς αε - Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχ/σεων Τροφίμων

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Tμήμα Αποθήκης - Διανομών

Το τμήμα αποθήκης - διανομών αποτελείται από τον προϊστάμενο του τμήματος, τους βοηθούς αποθηκάριους και τους οδηγούς διανομής.
Διενεργούν όλο τον κύκλο εργασιών (παραλαβή-τοποθέτηση-προετοιμασία παραγγελιών–φόρτωση–παράδοση).

Οι παραδόσεις των  προϊόντων ψυγείου γίνονται την επόμενη μέρα από την λήψη της παραγγελίας ενώ οι παραδόσεις προϊόντων ξηρού φορτίου γίνονται σε (2) δύο εργάσιμες ημέρες από την λήψη της παραγγελίας από τον πελάτη. Η διαχείριση των προϊόντων γίνεται εφαρμόζοντας την μέθοδο ανακύκλωσης προϊόντων (Fi-Fo).

δύναμη στις πωλήσεις  υπεροχή στις διανομές  αφοσίωση στην ποιότητα  ςιγουριά στις συνεργασίες