δυάς αε - Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχ/σεων Τροφίμων

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι Συνεργασίες μας

Από το 1992 η εταιρία "δυάς α.ε." έχει καταφέρει να αναπτύξει ένα ευρύ πελατολόγιο σε διάφορες κατηγορίες επαγγελματικών κλάδων στην περιοχή της Κεντρικής Ελλάδος συμπεριλαμβανομένων των Β. Σποράδων. 

Προσφέρει με συνέπεια και αξιοπιστία τις υπηρεσίες της, με αποτέλεσμα να την εμπιστεύονται πολλοί γνωστοί οίκοι του εσωτερικού και του εξωτερικού, είτε με συνεργασίες αντιπροσώπευσης είτε με ειδικές συνεργασίες. Στα πλαίσια αυτών των συνεργασιών φροντίζει με αφοσίωση και σεβασμό, να υλοποιεί  πιστά και μεθοδευμένα τις  εμπορικές–τιμολογιακές πολιτικές των συνεργαζόμενων εταιριών και τα πλάνα προώθησης των προϊόντων τους.

Παρουσίαση Συνεργατών της "δυας α.ε.":

 

δύναμη στις πωλήσεις  υπεροχή στις διανομές  αφοσίωση στην ποιότητα  ςιγουριά στις συνεργασίες