δυάς αε - Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχ/σεων Τροφίμων

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Βότανα

Η σειρά βοτάνων  ''γεννήματα φύσης'' περιλαμβάνει  προϊόντα τα όποια καλλιεργούνται ή συλλέγονται από τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές βουνών της Κεντρικής Ελλάδος (Όθρυς, Πήλιο, Κίσσαβος κλπ) όπου το κατάλληλο κλίμα, τα εδάφη και ο καθαρός "βουνίσιος"' αέρας είναι η εγγύηση για την παραγωγή προϊόντων με ασύγκριτα γευστικά και αρωματικά χαρακτηριστικά.

Κάθε προϊόν συλλέγεται με τα χέρια, κατεργάζεται με απόλυτα φυσικές διαδικασίες και συσκευάζεται επίσης με τα χέρια σε αεροστεγείς συσκευασίες ώστε να διατηρούνται αναλλοίωτα τα πολύτιμα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά.

mountain-tea

Αυθεντικό Ελληνικό Προϊόν. 

Συλλέγεται και συσκευάζεται με τα Χέρια.

Καθ. Βάρος : 50 gr

louisa

Αυθεντικό Ελληνικό Προϊόν

Συλλέγεται και συσκευάζεται με τα Χέρια

Καθ. Βάρος : 20 gr

mountain-tea-80

Αυθεντικό Ελληνικό Προϊόν.

Συλλέγεται και συσκευάζεται με τα Χέρια.

Καθ. Βάρος : 80 gr

wild-chamomile

Αυθεντικό Ελληνικό Προϊόν.

Συλλέγεται και συσκευάζεται με τα Χέρια.

Καθ. Βάρος: 35 gr

greek-sage

Αυθεντικό Ελληνικό Προϊόν. 

Συλλέγεται και συσκευάζεται με τα Χέρια.

Καθ. Βάρος : 40 gr