δυάς αε - Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχ/σεων Τροφίμων

Integrated Services of Warehousing and Distribution

Pasta

 Take a trip to the unforgettable taste of the "Genimata Physis" 100% Greek pasta products that thanks to its traditional preparation can be eaten even… without sauce or cheese!!
The secret lies…

  • in the old peasant recipes of a … grandma from a Greek Village!
  • in their natural production process!
  • in the pure ingredients based on 100% durum flour (semolina) without immixture with white flour for cost-cutting!
  • in their 100% hand-made preparation!
  • in the love of the people producing them!

A selective nutritional choice for those of you who want to taste authentic pasta taste from Greece!!

traxanas-ksynos

Καθαρό βάρος : 500gr

 

traxanas-glykos

Καθαρό Βάρος : 500gr

xylopitaki

Καθαρό βάρος : 500gr

pearl-barley

Καθαρό Βάρος : 500gr

papardelles-pasta

Net weight : 500 gr

Devotion in Quality  Yield in sales  Advantage in distribution  Sureness in collaboration