δυάς αε - Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχ/σεων Τροφίμων

Integrated Services of Warehousing and Distribution

Χυλοπιτάκι

Category: Pasta
Producer: Genimata Physis

 

Συστατικά : Σιμιγδάλι, αυγά, γάλα, αλάτι.

Devotion in Quality  Yield in sales  Advantage in distribution  Sureness in collaboration