δυάς αε - Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχ/σεων Τροφίμων

Integrated Services of Warehousing and Distribution

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ FOOD EXPO 2022

Η εταιρεία μας πρόκειται να συμμετάσχει στην έκθεση τροφίμων FOOD EXPO 2022 που διοργανώνεται στο Metropolitan Expo center , από 12-14 Μαρτίου.

Devotion in Quality  Yield in sales  Advantage in distribution  Sureness in collaboration