δυάς αε - Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχ/σεων Τροφίμων

Integrated Services of Warehousing and Distribution

Jam Orange

Category: Jams
Producer: Genimata Physis

INGREDIENTS: Orange 85%, sugar, lemon juice.

Total  sugar content: 64% 

Retail packaging: glass jars 300 gr net