δυάς αε - Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχ/σεων Τροφίμων

Integrated Services of Warehousing and Distribution

Jam Strawberry

Category: Jams
Producer: Genimata Physis

INGREDIENTS: Strawberry 75%, sugar, lemon juice.

Total  sugar content: 64% 

Retail packaging: glass jars 300 gr net

Nutrition Facts ανα 100 γρ.
Energy 275 Kcal
Carbohydrates 67
Proteins <0,1
Fats <1 gr
Fibre 1,5 mg