δυάς αε - Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχ/σεων Τροφίμων

Integrated Services of Warehousing and Distribution

Jam Peach

Category: Jams
Producer: Genimata Physis

INGREDIENTS: Peach 75%, sugar, lemon juice.

Total  sugar content: 64% 

Retail packaging: glass jars 300 gr net

Nutrition Facts ανα 100 γρ.
Energy 263 Kcal
Carbohydrates 68,5
Proteins 0 ,5
Fats <1
Fibre 1,5 mg