δυάς αε - Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχ/σεων Τροφίμων

Integrated Services of Warehousing and Distribution

Jam Blueberry

Category: Jams
Producer: Genimata Physis

INGREDIENTS: Bluberries 75%, sugar, lemon juice.

Total  sugar content: 64% 

Retail packaging: glass jars 300 gr net

Nutrition Facts ανα 100 γρ.
Energy 266 Kcal
Carbohydrates 67 gr
Proteins 0,5 gr
Fats <1 gr
Fibre 0,5 mg