δυάς αε - Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχ/σεων Τροφίμων

Integrated Services of Warehousing and Distribution

Jam Apricot

Category: Jams
Producer: Genimata Physis

INGREDIENTS: Apricot 75%, sugar, lemon juice.

Total  sugar content: 64% 

Retail packaging: glass jars 300 gr net

Nutrition Facts ανα 100 γρ.
Energy 275 Kcal
Carbohydrates 67 gr
Proteins 0,5
Fats <1
Fibre 1,5 mg