δυάς αε - Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχ/σεων Τροφίμων

Integrated Services of Warehousing and Distribution

Wild chamomile

Category: Herbs
Producer: Genimata Physis

It effectively fights the symptoms of the common cold.

Helps indigestion.

Relaxes and calms the body.

Ideal for a quiet sleep.

.....rich in antioxidants.

Nutrition Facts ανα 100 γρ.
Energy 0 Kcal
Carbohydrates 0
Proteins 0
Fats 0