δυάς αε - Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχ/σεων Τροφίμων

Integrated Services of Warehousing and Distribution

Sesame bar wth almonds and orange pieces

Category: Sesame bars
Producer: Genimata Physis

Ingredients: Sesame, pure honey , almonds ,orange pieces