δυάς αε - Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχ/σεων Τροφίμων

Integrated Services of Warehousing and Distribution

Barley rusks , (no sugar -no salt added)

Category: Bakery
Producer: Genimata Physis

Barley rusks no sugar / no salt,baked in wood fired oven.

Ingredients: Wheat flour, barley flour,leaven.

400g net

Nutrition Facts -Ανά 100 γρ
Energy 344
Carbohydrates 135
Proteins 12
Fats <1
Fibre 10,5
Αλάτι <0,1